جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 40
شماره 40 سال 10
زمستان 1397
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

تحریم‌های اقتصادی آمریكا به‌مثابه سلاحی نامتعارف در جنگ اقتصادی، امنیت اقتصادی ایران را نشانه رفته است. آمریكا علاوه بر وضع تحریم علیه حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران، همواره درصدد هوشمندسازی و افزایش كارآمدی این تحریم‌ها بوده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به دو پرسش اساسی است: 1- راهبردهای آمریکا برای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران چیست؟ 2- مواجهه نامتقارن ایران با هدف کاهش کارآمدی تحریم‌های آمریکا شامل چه راهکارهایی است؟ نوآوری پژوهش حاضر در این است که موضوع هوشمندسازی و کارآمدسازی تحریم‌ها علیه ایران تاکنون در پژوهش‌های داخلی بررسی نشده است. روش پژوهش، تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات با مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است كه راهبردهای آمریكا برای کارآمدسازی تحریم‌ها عبارت‌اند از: تمركز بر تحریم اشخاص و نهادها و درج نام آن‌ها در لیست تحریم؛ تمركز گسترده بر شناخت ذی‌نفع نهایی و توصیه به شرکت‌ها برای اعمال حداكثر سختگیری؛ حركت آمریكا در جهت درهم‌تنیده كردن تحریم‌های هسته‌ای و تروریستی؛ استفاده از ظرفیت اندیشكده‌ها برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و سرانجام استفاده مقامات آمریكا از گفت‌وگوهای چهره به چهره برای متقاعد كردن كشورها و شرکت‌های بزرگ نسبت به عدم تعامل با ایران. در مقابل اگرچه ایران توانایی مواجهه متقارن با این ابزارها را ندارد، اتخاذ راهبردهایی برای مقاومت و متنوع‌سازی ابزارهای نقل‌وانتقال وجوه می‌تواند تا حد زیادی، كارآمدی تحریم‌های آمریكا را كاهش دهد و برای این مقصود می‌توان در سه حوزه زیر پیشنهادهایی را ارائه کرد: 1- پیام‌رسان مالی بین‌المللی؛ 2- بستر بانکداری بین کشوری؛ 3- روابط کارگزاری.
مهدي رزم آهنگ
DOI : 0
کلمات کلیدی : تحریم ، آمریكا ، اشخاص ، بانك ، پیام‌رسان مالی
با اختتام دورۀ جنگ سرد، مسائل پیچیده و جدیدی مانند تضعیف عاملیت قدرت و امنیت نظامی، افزایش کنشگران غیردولتی و ظهور بازیگران جدید بین‌المللی و منطقه‌ای رخ داد و منطقه‌گرایی به‌عنوان چشم‌انداز و پارادایمی نوین مورد بازبینی قرار گرفت و این پرسش مطرح شد که «آیا با وجود تحولات جدید در سیستم بین‌الملل، تحول شبه پارادایمی در منطقه‌گرایی نوین به وجود آمده است؟ در این راستا دیدگاه رهیافت‌های تئوریک جدید به منطقه‌گرایی چگونه بوده است؟» در پاسخ این فرضیه مطرح گشت که «اکنون منطقه‌گرایی از مهم‌‌ترین مسائل سیاست بین‌الملل بوده و در سطوح مختلف نسبت به نوع کلاسیک متحول شده است». همچنین، در این موضوع رهیافت‌های شبکه‌ای، ساختارگرایی، سیستم‌های تابعه، امنیت منطقه‌ای و نظریات متأخر، برخلاف نگرش‌های رئالیستی، دیدگاه‌های جدید و متنوعی را مطرح کرده‌اند.
مظفر حسنوند - مهدی اسفندیاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : منطقه‌گرایی جدید ، نظم جهانی ، سیستم تابعه ، امنیت منطقه‌ای ، دیدگاه شبکه‌ای
ناسازگاری نظم جهان یالتایی با درک فرانسه و تلاش برای تفوق بر نظام مسلط بر اساس منطق الیگارشی بین‌المللی در عصر جنگ سرد و بازیگری موازنه‌ساز در عصر پساجنگ سرد اهتمام اصلی پاریس تلقی می‌شود. به بیان دیگر، گذار از مقدس‌سازی گسترده، عقلانیت ایدئولوژیک و گلیسم تهاجمی عصر جنگ سرد به‌سوی پراگماتیسم، دیپلماسی تعدیل منازعه و موازنه‌سازی، دگردیسی‌هایی در رفتار رأی‌دهی فرانسه در شورای امنیت ایجاد کرد. چنین چرخشی ناشی از بسترمندی و زمینه پروردگی گلیسم فرانسوی بود. بر این اساس پرسش از منطق رفتار رأی‌دهی فرانسه در شورای امنیت، اهتمام اصلی پژوهش جاری بوده است. پایداری اهداف استراتژیک و چرخش تاکتیکی دکترین مسلط رفتاری پاریس تلقی شده و در واقع، دستیابی به موقعیت و پرستیژ بین‌المللی و تبدیل شدن به بازیگر متنفذ در عرصه جهانی بر اساس سه اصل «استقلال»، «کنش‌گرایی» و «حضور بین‌المللی» فرضیه اصلی این تحقیق بوده است. برآورد رفتار رأی‌دهی نیازمند تبیین سطوح خرد، میانی و کلان سیاست خارجی پاریس بوده و پژوهش حاضر با روش‌شناسی تحلیلی- تطبیقی و بر اساس تز تغییر قدرت و موازنه قوا به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته است.
وحید ذوالفقاری
DOI : 0
کلمات کلیدی : شورای امنیت ، قدرت وتو ، سیاست گلیستی ، اتحادیه اروپا ، فرانسه
پیروزی شگفتی‌ساز حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در رفراندوم 23 ژوئن 2016، از پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی لندن در نیم‌قرن گذشته بود که در کوتاه‌مدت موجب تمرکز دولت بریتانیا بر طیف گسترده‌ای از مسائل و موضوعات مرتبط با اهداف و ایده‌های پسابرگزیتی شد. از آنجایی که طرح «بریتانیای جهانی» یکی از مؤلفه‌های کلیدی و مورد تأکید کنونی در سیاست خارجی لندن است، بریتانیا از طریق قدرت نرم خود درصدد ایجاد تغییرات اساسی در فعالیت‌ها و برنامه‌های خویش خواهد بود. قدر مسلم آنکه با تغییرات احتمالی در سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، این کشور چاره‌ای جز تحکیم و تداوم اتحاد سنتی خود با خلیج‌فارس نخواهد داشت. به این ترتیب، آینده روابط بریتانیا با خلیج‌فارس یکی از موضوعات قابل توجه در محافل سیاسی امروز به شمار می‌رود. بر این اساس، هدف مقاله حاضر تحلیل سیاست بریتانیا در قبال خلیج‌فارس در دوره پسابرگزیت با تأکید بر رویکرد آینده‌پژوهی و پاسخ به این سؤال بوده است که «سناریوهای محتمل در روابط بریتانیا و خلیج‌فارس در دوره پسابرگزیت به چه صورت خواهد بود؟» با بررسی پیشینه بریتانیا در خلیج‌فارس و استفاده از سناریونویسی، آینده سیاست خارجی بریتانیا در خلیج‌فارس را می‌توان دربرگیرنده عوامل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انرژی برشمرد. نتایج تحقیق پیش‌‌رو بیانگر این امر بوده است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حضور لندن در خلیج‌فارس بر پایه یک استراتژی و حرکت بر مبنای الزامات بلندمدت در راستای ایجاد ثبات و فرصت‌های اقتصادی بر اساس مجموعه‌ای از رفتارهای جمعی در جهت توسعه اهداف استراتژیک بلندمدت در دوره پسابرگزیت خواهد بود.
علی محمدیان - احمد نقیب زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : بریتانیا ، پسابرگزیت ، خلیج‌فارس ، امنیت ، انرژی
سیاست خارجی امارات متحده عربی از 1971 تاکنون با تغییرات الگویی و رفتاری همراه بوده است. علی‌رغم بحران‌های مداوم در سرتاسر خاورمیانه و خلیج‌فارس، ماهیت فدرال امارات ‌متحده ‌عربی نوعی سیاست خارجی سازنده ایجاد کرده که به بقای این کشور آسیب‌پذیر منجر شده ‌است؛ به عبارت دیگر، امارات متحده عربی کشوری با سیاست خارجی چندگانه است. بررسی سیاست خارجی امارات‌ متحده‌ عربی از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۷۱ نشان داده که مسائل و منافع ویژه‌ای در سراسر این دوره ثابت باقی مانده است. در عین حال، تغییرات در عرصه جهانی و دگرگونی در ساختار نظام بین‌الملل، به‌ویژه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور نظام تک‌قطبی، تأثیر مستقیمی بر دخالت سایر قدرت‌های بزرگ در منطقه خلیج‌فارس داشته است و در پاسخ به این تغییرات، الگوهایی که در آن‌ها امارات ‌متحده عربی منافع سیاست خارجی خود را در منطقه دنبال می‌کند، تغییر کرده ‌است که این الگوها در میان موضوعات اساسی به‌عنوان اجزای مهم سیاست خارجی امارات، قابل شناسایی است. این مقاله درصدد پاسخ‌دهی به این پرسش اصلی بوده که «سیاست خارجی امارات از سال 1971 تا 2017 چه تحولات الگویی را تجربه کرده است؟» پاسخ این بوده که این تحولات الگویی عبارت بوده‌اند از: تعهدگرایی عربی و همزیستی اسلامی، رفتار صلح‌آمیز و بی‌طرفانه در قبال مسائل منطقه، طرف‌داری اعراب، طرف‌داری غرب، میانه‌روی و تعهد به مشارکت امنیتی. در واقع سیاست منطقه‌ای و جهانی امارات، تابعی از تحولات الگویی در سیاست‌ خارجی آن بوده است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی تبیینی تلاش کرده است تا با بررسی تحولات سیاست خارجی امارات متحده عربی از زمان تأسیس آن، در روشی که امارات ‌متحده‌ عربی در آن اهداف سیاست خارجی خود را دنبال می‌کند، سبک خاصی را تشخیص و توضیح دهد.
علی آدمی - رامین بخشی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیاست خارجی ، امارات متحده عربی ، منافع ، تحولات ، الگوها
هدف اصلی این پژوهش مطالعة «تحول نقش جهانی آمریکا در عرصه بین‌الملل» بوده است. بر طبق استدلال این پژوهش سیاست خارجی ایالات ‌متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تاکنون مبتنی بر منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال بوده است و با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، تحولی جدید در نقش جهانی آمریکا در حال شکل‌گیری است که در صورت تداوم می‌تواند نظم بین‌الملل را متحول سازد. از این‌رو تمرکز پژوهش معطوف به استدلال‌های طرف‌داران ایفای نقشی محدود برای آمریکا در عرصه بین‌الملل بوده است. پرسش اصلی پژوهش این بوده که «چرا رویکرد دولت آمریکا در دوران ترامپ از منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال به منطق نئومرکانتیلی تغییر کرده است و آیا این تغییر می‌تواند نظم بین‌المللی را تغییر دهد؟» بر طبق فرضیه اصلی پژوهش هزینه‌مند بودن منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال برای آمریکا انتقادات گسترده‌ای را به همراه داشته و با قدرت‌یابی ترامپ، به‌عنوان جدی‌ترین منتقد این منطق، زمینه برای حرکت به‌سوی رویکرد نئومرکانتیلی فراهم آمده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و از منابع مکتوب و مجازی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.
الهام رسولی ثانی آبادی - سحر براتی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیاست خارجی آمریکا ، منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال ، اوباما ، ترامپ

معرفي نشريه

صاحب امتیاز : مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، گروه پژوهشی سیاست خارجی
مدیر مسئول :محسن رضایی میرقائد
سردبیر :محمدعلی شیرخانی
هیئت تحریریه :
اصغر افتخاری
حسین پوراحمدی
امیرمحمد حاجی یوسفی
حسین سلیمی
محمدعلی شیرخانی
ویتالی نامکین
محیی الدین مصباحی
شاپا : 2008-5419
شاپا الکترونیکی : 2588-6541

نمایه شده